Αποκατάσταση Φραγμού ​μ​έ 4 ​Oδοντικά ​Eμφυτεύματα


Η Προσθετική ​αποκατάσταση ε​πάνω σε 4 εμφυτεύματα - συνιστάται για την κάτω γνάθο κυρίως, αλλά σε πολλές περιπτώσεις καί στήν άνω γνάθο καί παρέχεται σε ασθενείς στήν ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Dr Douvaras -ΑΤΤΙΚΗ και γιά όλη την Ελλαδα καθώς καί γιά τό εξωτερικό. Παρέχεται ή δυνατότητα ολόκληρος ο φραγμός με τα νέα δόντια να στηρίζεται σε 4 εμφυτεύματα μόνον.

Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται σε ακριβείς γωνίες ώστε να παρέχουν τή βέλτιστη υποστήριξη για το οδοντικό ​τόξο και εξαίρετη σταθερότητα της υβριδικής - ημιακίνητης ή ακίνητης προσθετικης εργασιας.

Τοποθέτηση των 4 εμφυτευμάτων

Πριν την αρχική θεραπεία, γίνεται συνάντηση με την οδοντίατρό σας στην ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Dr Douvaras DMDPhD - ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η συνάντηση σας δίνει την ευκαιρία ​να εκθέσετε οποιαδήποτε απορία και να μάθετε εάν μπορείτε να αποκατασταθείτε με τη μέθοδο αυτή. Θα διενεργηθούν κάποια τεστ ώστε να αποφασίσουμε υπεύθυνα εάν χρειάζεται να μετακινηθεί κάποιο δόντι ορθοδοντικά​ πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Η διαδικασία εφαρμογής περιλαμβάνει την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε συγκεκριμένες γωνίες, με τα 2 οπίσθια εμφυτεύματα να τοποθετούνται σε 45 μοίρες και τα 2 πρόσθια σε 90 μοίρες γωνία.

Η τοποθεσία των εμφυτευμάτων είναι ΑΝΩΔΥΝΗ, σχεδιασμένη ούτως ώστε να παρέχει καλύτερη υποστήριξη και συγκράτηση.

Γίνεται χρήση ειδικής αγωγής η οποία προάγει τη διαδικασία της επούλωσης και αποφεύγεται το πρήξιμο ( οίδημα ) καθώς καί ό πόνος μετεγχειρητικά.

Όταν τοποθετηθούν εμφυτεύματα, τότε μπορούν να συνδεθούν και τα κολοβώματα = το τεχνητό μέρος τού ορατού δοντιού.​

Αφότου εφαρμοσθούν τα εμφυτεύματα, απαιτείται να επισκέπτεστε την Οδοντιατρική Κλινική σέ τακτικά ραντεβού ώστε ο Εξειδικευμένος ​οδοντίατρός σας να είναι σε θέση να ελέγχει την πρόοδο της θεραπείας σας. Μετά το πέρασμα περίπου 3-4 μηνών θα ολοκληρωθεί ή οστεοενσωμάτωση, θα ελεγχθεί ακτινογραφικά προς επιβεβαίωση, και οι μόνιμες αποκαταστάσεις θα μπορούν να εφαρμοσθούν.

Πού διαφέρει η συγκεκριμένη μέθοδος θεραπείας σε σχέση με τα συμβατικά οδοντικά εμφυτεύματα;

Η θεραπευτική μεθοδολογία «Σε 4 εμφυτεύματα» διαφέρει από τ​την παραδοσιακή εμφυτευματική αποκατάσταση ​ως προς το γεγονός ότι τα 4 εμφυτεύματα υποστηρίζουν ολόκληρο το οδοντικό τόξο, ενώ συνήθως χρειάζονται περίπου 6-10 εμφυτεύματα για να διατηρήσουν ένα οδοντικό ​φραγμό. Τα 4 εμφυτεύματα είναι απολύτως ικανά να υποστηρίξουν ένα οδοντικό ​τόξο λόγω των γωνιών με τις οποίες τοποθετούνται τα εμφυτεύματα, τουτέστιν με τα οπίσθια στις 45 μοίρες αντί για 90 και με το κλείδωμα πού δημιουργούμε κατ' αυτό τον τρόπο.

Πλεονεκτήματα τής Προσθετικής μεθόδου​ Αποκατάστασης με 4 εμφυτεύματα

  • Απαιτούνται μόνο 4 εμφυτεύματα για να κρατήσουν ένα ολόκληρο τόξο, η διαδικασία είναι πολύ ​πιο γρήγορη και λιγότερο επεμβατική με λιγότερες επισκέψεις στον οδοντίατρο, χρειάζεται απλά εξειδικευμένες γνώσεις και πολύ καλή εμπειρία εκ μέρους τού θεράποντος ιατρού κάτι πού στην κλινική μας το εγγυόμαστε. Καινούρια δόντια εφαρμόζονται σέ 24 ώρες ή ακόμα και ​ στο ίδιο ραντεβού με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Συνεπώς θα χαρείτε αμέσως το νέο σας χαμόγελο.

  • ​Ωστόσο θα σας δωθούν οι δέουσες οδηγίες για την μάσηση. ​

  • Σέ κάποια περιστατικά υπάρχει η ανάγκη για πρόσθεση οστικού μοσχεύματος και / ή ανύψωσης τού ιγμορείου.Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δρ Εύα Α. Δουβάρα.

Τηλ: 210 7224224 - Κιν: 6932 486648