Γιατί Χρειάζεται Επανάληψη Απονεύρωσης


ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ​- Eπανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας / απονεύρωσης

Eπανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας / απονεύρωσης γίνεται αρκετά συχνά σε δόντι όπου έχει γίνει ήδη απονεύρωση, ωστόσο όμως έχει είτε αποτύχει, είτε υποτροπιάσει. Συνηθέστατα δε έχει σχηματιστεί κύστη στο άκρο της ρίζας / ριζών του δοντιού και το δόντι παρουσιάζει πόνο και οίδημα.

Η θεραπεία εκτελείται από έμπειρο ειδικό Οδοντίατρο με ψηφιακή τεχνική και ειδική μεθοδολογία εισερχόμαστε στους ριζικούς σωλήνες. Καθαρίζονται από μολύνσεις και αφαιρούνται πλήρως τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην παλαιά ενδοδοντική θεραπεία. Στην συνέχεια εμφράσσονται οι σωλήνες με νέα βιοσυμβατά υλικά. Η νέα έμφραξη είναι πλέον άριστη ως προς την επεξεργασία και και επιλογή υλικών. Αυτό είναι το τέλος της επανάληψης της θεραπείας από Ενδοδοντικής πλευράς.


Στην συνέχειά, απαιτείται συνήθως μια επιλεγμένη ανακατασκευή / αναδόμηση του δοντιού με την δέουσα μέθοδο και τελικά επικαλύπτεται με στεφάνη /θήκη.

Με την παρέλευση του χρόνου μετά την όλη διαδικασία - περίπου 6μηνο - η κύστη απορροφάται και το δόντι σας είναι πλέον απολύτως υγιές και βιώσιμο. Με αυτό το τρόπο αποφεύγεται η άσκοπη απώλεια πολυτίμων δοντιών.


Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δρ Εύα Α. Δουβάρα.

Τηλ: 210 7224224 - Κιν: 6932 486648