Η Σημασία της Σχέσης Ιατρού - Ασθενούς

Μια εικόνα χίλιες λέξεις !!!

Η σχέση / αλληλοεπίδραση του ασθενούς με τον θεράποντα ιατρό είναι αντικείμενο πολυαρίθμων Διεθνών μελετών. Έχει αποδειχθεί ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη έκβαση του θεραπευτικού αποτελέσματος και αποδίδει επιτυχία και εντυπωσιακή μακροβιότητα ακόμα και στα πλέον περίπλοκα περιστατικά, ακόμα και σε ασθενείς με ιδιαίτερα επιβαρυμένο Ιατρικό Ιστορικό αλλά και προχωρημένη ηλικία (90 ετών), εφόσον ή βελτίωση της Ποιότητας Ζωής προσδίδει σθεναρή Μακροβιότητα.

Ο αμοιβαίος σεβασμός,

η προσήλωση του θεράποντα στις ανάγκες τού ασθενή του,

η διάθεση χρόνου στο ιατρείο απολύτως εξατομικευμένα και χωρίς εμπορευματοποιημένα χρονικά πλαίσια πού έχουν στόχο την απλή παραγωγικότητα τού ιατρείου και την αποκομιδή μεγαλυτέρων εσόδων,

η αφιέρωση περισσότερου χρόνου ανά συνεδρία ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία τού ασθενή με πολλαπλές επισκέψεις,

το ειλικρινές ενδιαφέρον τού ιατρού για τούς φόβους, τις επιθυμίες και τις απορίες τού ασθενή του - κυρίως όταν ενυπάρχουν Τραυματικές Εμπειρίες ήδη εγκατεστημένες από άλλες προγενέστερες αποτυχημένες συνεργασίες,

η προσεκτική εξέταση τού Ιατρικού Ιστορικού και ή συνεργασία με τούς Θεράποντες Ιατρούς κατά περίπτωση,

η διαφάνεια και ακεραιότητα στην οργάνωση και επιτέλεση τού Θεραπευτικού σχήματος,

η Αναγκαία - κατά περίπτωση - Ψυχολογική Υποστήριξη του ασθενούς αλλά και των συνοδών του,

η αφοσίωση του Ιατρού /Οδοντιάτρου στο Θεραπευτικό του Έργο ως Λειτούργημα και όχι απλά ως βιοποριστικό επάγγελμα,

η ενημέρωση τού ασθενή για κάθε δυνατή λύση στα Οδοντοστοματολογικά του προβλήματα,

η αυστηρή αποφυγή προχείρων λύσεων είτε εφαρμογής επιπόλαιων θεραπειών( κυρίως για να δώσει ο Θεράπων Οδοντίατρος την απατηλή εικόνα τού "φθηνού καλού γιατρού",

η εκτέλεση Θεραπευτικών Εργασιών με γνώμονα την μακροβιότητα τού Αρίστου αποτελέσματος συνδυασμένη με πρόβλεψη για μελλοντικές Θεραπευτικές ανάγκες,

η τήρηση ηρεμίας κατά την εργασία, ταυτοχρόνως με την επιστράτευση των πλέον υψηλόβαθμων γνώσεων τού Θεράποντος,

η ενημέρωση τού ασθενή και της οικογενείας του για την συνεχή επίσημη αναβάθμιση των γνώσεων του Ιατρού /Οδοντιάτρου καθώς και των Συνεργατών τής Οδοντιατρικής Κλινικής, με σαφή αναφορά στους τομείς όπου αυτή επιτελείται,

η απαραίτητη τακτική επανεξέταση - Follow up - τού ασθενή για την πρόληψη πιθανών - ακόμα και ελαχίστων - προβλημάτων,

το ειλικρινές ενδιαφέρον του Θεράποντος για το "Πώς αισθάνεται ο άνθρωπος/ασθενής" κατά την τέλεση των εργασιών αλλά και μετά την ολοκλήρωση τής εκάστοτε Θεραπείας,

συνιστούν ΟΛΑ ΜΑΖΙ την πολυπαραγοντική διάσταση της ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ.Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δρ Εύα Α. Δουβάρα.

Τηλ: 210 7224224 - Κιν: 6932 486648