Ψυχολογική Προσέγγιση


  • Εξατομικευμένη ψυχολογική προσέγγιση του κάθε ασθενούς.

  • Διαθέτουμε όσο χρόνο απαιτείται και μεγάλη προσοχή στις ευαισθησίες του κάθε ατόμου που μας εμπιστεύεται, με στόχο την μέριμνα για τη Συνολική του Υγεία και την Ψυχολογική του Αρμονία και Ισορροπία. Εμβαθύνουμε σε ψυχολογικά προβλήματα, όταν μας το ζητά ο ασθενής μας και χρησιμοποιώντας τις τεκμηριωμένες μεθόδους που κατέχουμε, παρέχουμε σημαντική βοήθεια στην Προσωπική Εξέλιξη τόσο όσον αφορά στην Οδοντιατρική Φοβία ατομικά η οικογενειακά , όσο και σε ειδικότερα θέματα που παρεμποδίζουν τον ασθενή να είναι συνεπής στην Οδοντιατρική του Θεραπεία .

  • Η Δρ. Δουβάρα είναι πτυχιούχος Ψυχαναλυτής και Ψυχοθεραπευτής του WILHELM REICH INSTITUTE, εκπαιδευμένη σε συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της ψυχολογικής υποστήριξης, έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε ψυχολογική αξιολόγηση πάντα και αυστηρά με τη συγκατάθεση του ασθενούς.

  • Δε δίνει φάρμακα στον ασθενή ούτε χρησιμοποιεί "παρα-ψυχολογικές" τεχνικές ωστόσο εάν παραστεί ανάγκη τον παραπέμπει σε Ειδικό Ψυχίατρο για την ορθή ιατρική αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματός του.

  • Η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής είναι ορισμένες φορές επιπρόσθετη, αλλά παρέχεται, πάντα από ειδικό Ψυχίατρο.Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Δρ Εύα Α. Δουβάρα.

Τηλ: 210 7224224 - Κιν: 6932 486648